Pirmdien, 29.oktobrī Saulkrastu novada domes un būvdarbu veicēji uzņēmuma SIA “Buildimpeks” pārstāvji, kā arī  ielu un ceļu būvniecības speciālisti apsekoja Ostas ielu, lai pārliecinātos par paveiktajiem pārbūves darbiem un izpildītā kvalitāti.  Ielas atjaunošanas laikā tika paplašināta brauktuves daļa, uzklājot jaunu segumu, kā arī nobruģēta ietve, līdz ar to padarot gan braucējiem,gan gājējiem ērtāku un drošāku pārvietošanos. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka darbi paveikti atbilstoši līgumā noteiktajām prasībām.

Iela ekspluatācijā tiks nodota, līdzko būs sakārtota visa nepieciešamā tehniskā dokumentācija.

Ostas ielas būvdarbi norisinājās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” ietvaros.

Ielas pārbūves darbus veica SIA “Buildimpeks” par 161 076,11 eiro.