Izveidojušos iesēdumu un izdrupumu dēļ, kas būtiski apgrūtināja satiksmi un apdraudēja tās drošību, oktobrī tika remontēts asfalta segums Alfrēda Kalniņa ielā.

 

Tā kā blakus ielai atrodas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” un ne visi autovadītāji ievēro ātruma ierobežojumus, uz ielas tika uzstādīts ceļa ātrumvalnis, kas ierobežos satiksmes kustības ātrumu.

Remontdarbu veicējs: SIA „GP Holding”.