Pēc gaišu un labestīgu svētku aizvadīšanas, Saulkrastu sociālais dienests izsaka pateicību visiem, kuri ar savām prasmēm, labajiem novēlējumiem un materiālu atbalstu palīdzēja organizēt akciju „Gaišus Ziemassvētkus":SIA „Saulkrastu Aptieka P.B.",SIA „Gales",Dacei Puriņai,Juham un Olga Suokkola,Saulkrastu rokdarbniecēm par mīļajiem roku darbiem,Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem par skaisto svētku koncertu,Saulkrastu sākumskolas skolotājai Daigai Bernaus un 2.b klases audzēkņiem par svētku apsveikumiem,Marutai Mustei par atsaucību un palīdzību.