Jaunais gads ienācis mūsu mājās ar jauniem uzdevumiem 2015. gadam, bet Ziemassvētku atmiņas un noskaņas vēl saglabājušās.

Lai svētki izdotos un svētku dāvanas būtu bagātīgākas,  daudzi ieguldīja savu darbu, prasmes un materiālos līdzekļus. Kā katru gadu, arī šajos Ziemassvētkos atklājās, cik cilvēki ir atvērti labajam, gatavi dalīties un sagādāt svētku prieku citiem.

Paldies visiem, kas atbalstīja Saulkrastu sociālo dienestu, gatavojot svētku sveicienus:

SIA „Saulkrastu Aptieka R.B.”,Saulkrastu novada domes deputātei Selgai Osītei,

Saulkrastu un Zvejniekciema čaklajām rokdarbniecēm par sirdssiltajiem adījumiem, Saulkrastu pensionāru biedrības vadītājai Marutai Mustei,folkloras kopas „Dvīga” dalībniecēm,tipogrāfijai „Imanta”,Saulkrastu Tūrisma informācijas centram,

Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem,

Saulkrastu sākumskolas skolotājai Daigai Bernaus un viņas audzēkņiem,

Ivetai Nitišai par svētku dāvaniņām mazuļiem.

 

Sociālā dienesta kolektīvs pateicas Ziemassvētku vecītim, kas bija atnācis ciemos un sagādājis pārsteiguma dāvanas.

 

Lai Jaunais 2015. gads stiprina paļāvību un cerības par visu mūsu nodomu un sapņu īstenošanos