Saulkrastu novada domes 29.marta sēdē tika pieņemts lēmums veikt izmaiņas kompensācijas apmērā vecākiem, kuru bērni netiek nodrošināti ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Tas nozīmē, ka sākot ar šī gada martu, līdz gada beigām par 20.00 eiro ir palielināts pašvaldības atbalsts – kompensācija par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā izglītības iestādē.

Līdzšinējo 206,36 eiro vietā, kompensācija par pakalpojumu, kuru bērns, vecumā no 1,5 līdz 4 gadi, saņem privātajā izglītības iestādē noteikta 226,36 eiro apmērā, bet īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, līdzšinējo 144,22 eiro vietā kompensācijas apjoms būs 164,22 eiro mēnesī. Kompensācija par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, ir noteikta 205,72, līdzšinējo 185,72 eiro vietā, un par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie sertificētas aukles 164,45 eiro līdzšinējo144,45 eiro vietā.