Jūrā, upēs un ezeros atstātais zvejas aprīkojums, ko dēvē par spoku tīkliem var turpināt nogalināt ūdeņos mītošās dzīvās radības gadu desmitus un simtus pēc brīža, kad tas nonācis ūdenstilpē. Pamestie zvejas rīki ir nāvējošākais jūras plastmasas atkritumu veids, tāpēc Pasaules Dabas Fonds (WWF) aicina valdības izveidot juridiski saistošu globālu plastmasas atkritumu līgumu, kurš uzsver šo būtisko draudu ūdens dzīvniekiem un biotopiem.

Pamesti zvejas tīkli ir nāvējošākais plastmasas atkritumu veids jūras dzīvajām radībām, un tie jau ir noveduši atsevišķas jūras dzīvnieku sugas, piemēram, Kalifornijas līča cūkdelfīnu līdz izmiršanas robežai. Atsaucoties uz Pasaules Dabas Fonda ziņojumu, valdības un uzņēmēji nevelta pietiekamu uzmanību šīs problēmas risināšanai. Ziņojums “Apturiet spoku zvejas rīkus: Nāvējošākais jūras plastmasas atkritumu veids” skaidro, kā spoku zvejas rīki ir atbildīgi par 45% jūras zīdītāju sugu, 21% jūras putnu sugu un visu bruņurupuču sugu apdraudējumu, ļoti bieži pakļaujot sugu īpatņus lēnai nāvei. Pamestie zvejas rīki bojā arī ļoti svarīgus ūdens biotopus, piemēram, koraļļu rifus un mangrovju mežus, kā arī apdraud piekrastes iedzīvotāju iztiku un pārtikas avotus. Ziņojumā tiek uzsvērts, ka, risinot globālo plastmasas piesārņojuma problēmu, spoku zvejas rīku tēmai jābūt vienai no centrālajām.

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors: “Kaut arī plastmasas atkritumu radītājām sekām beidzot tiek pievērsta lielāka uzmanība, joprojām ir pārāk maz izpratnes par katastrofālo kaitējumu, ko nodara spoku zvejas rīki. Tas patiesi ir neizzūdošs drauds, kas nepārtraukti nogalina roņus, jūras putnus, delfīnus, dažādu sugu zivis, bojājot arī ūdeņu biotopus. Ziņojums parāda, ka jūras plastmasas piesārņojuma un spoku tīklu tiesiskais regulējums ir sadrumstalots un neefektīvs. Šī ir globāla problēma, kurai nepieciešama vienota rīcība visā pasaulē, izvirzot globālus un saistošus mērķus plastmasas piesārņojuma samazināšanai gan uz zemes, gan ūdenī, kas savukārt var palīdzēt izveidot stingru vietējo spoku zvejas rīku regulējumu.”

Aicinot valdības strādāt pie normatīvo aktu izstrādes plastmasas piesārņojuma apturēšanai, Pasaules Dabas Fonds mudina valstis pievienoties Globālajai Spoku zvejas rīku iniciatīvai, kas apvieno pasaules zvejas industriju, privāto sektoru, nevalstiskās organizācijas, akadēmiskās vides un valdības, lai risinātu pazudušo un pamesto zvejas rīku problēmu pasaulē.