Tuvāko dienu laikā Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdē deputāti lems par rezolūcijas pieņemšanu par valstij svarīgu ekonomisku nepieciešamību Vidzemes piejūrā veidot vismaz vienu attīstības centru.

Šī rezolūcija tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā, bet iedzīvotāju vidū tiek organizēta aptauja. Domes priekšsēdētājs Normunds Līcis:

“Saulkrasti atrodas 45 km no Latvijas galvaspilsētas, mums ir divas spēcīgas vidusskolas un mūzikas un mākslas skola, Saulkrastos ir Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta filiāle un Rīgas reģiona policijas pārvalde. Saulkrastos ir slimnīca, poliklīnika un diennakts steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, sociālie māja un brīnišķīgas atpūtas iespējas sporta hallē, kultūras centrā. Atšķirībā no daudziem jaunveidojamiem novadu centriem, Saulkrastos ir ērta un kvalitatīva ceļu infrastruktūra (dzelzceļš, Eiropas līmeņa šoseja VIA Baltica, paredzams Rail Baltica), attīstīta uzņēmējdarbība (šobrīd reģistrēti gandrīz 800 uzņēmumi, tajā skaitā darbojas ceturtā lielākā osta Latvijā). Visi minētie apsvērumi liecina, ka Vidzemes piejūras novada centrs veidojams Saulkrastos.

Vietējo pašvaldību teritoriju reforma ir nozīmīgs solis valsts teritorijas saprātīgai apsaimniekošanai un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai, taču, veicot tik būtiskas pārmaiņas Latvijas kartē, būtu bijis nepieciešams izstrādāt vairākus attīstības scenārijus un tos, kopā ar iesaistītajiem iedzīvotājiem un speciālistiem apspriest. Esošajā situācijā faktiski tiek konfrontēti blakus esošo novadu iedzīvotāji, kas pirms tam dzīvojuši draudzīgi un saticīgi, bet, pats galvenais, – Latvija var zaudēt vairākas attīstības teritorijas.

Saulkrasti ar cieņu novērtē kaimiņu novadu centienus aģitēt savu novada iedzīvotājus izvēlēties līdzšinējo novadu teritoriju robežas, tomēr atgādina, ka ir 21. gadsimts un lielāko daļu pakalpojumus saziņā ar pašvaldību, iedzīvotāji saņem attālināti, bez tam, liela daļa Sējas un Skultes pagasta iedzīvotāju jau šobrīd aktīvi izmanto Saulkrastu novada pakalpojumus – izglītības iestādes, medicīnas pakalpojumus, Saulkrastus izvēlas kā darba un atpūtas vietu.

Valstī, kurā viens no būtiskākajiem labklājības un vēsturiskās attīstības faktoriem ir bijusi un būs jūra, Vidzemes piejūrā obligāti jāveido vismaz viens novada attīstības centrs, kura attīstības mērķis ir piejūras tūrisma un uzņēmējdarbības attīstība. Igaunijā tāds ir Pērnava, Latvijai ir svarīgi līdzīgu attīstības centru veidot Vidzemes piekrastē.

Iedzīvotājiem ir svarīgi, vai viņiem turpmāk būs politiskā pārstāvniecība lielo novadu domēs. Pateicoties matemātiskiem aprēķiniem par pēdējo pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, varam secināt, ja Saulkrastu novads tiks veidots kopā ar blakus esošajiem pagastiem, domē tiks vienmērīgi pārstāvētas visu šo teritoriju iedzīvotāju intereses, jo iedzīvotāju skaits katrā pagastā ir līdzīgs. Ja šīs teritorijas tiks sadalītas starp jaunajiem Limbažu un Ādažu novadiem, diemžēl, mazajiem nebūs teikšanas, kā pareizāk izlietot viņu nodokļu naudu. Jau šobrīd Saulkrastu novads kopā ar Sēju, Skulti, Vidrižiem un Liepupi atbilst izvirzītajām novada centra prasībām, bet pilsētas iedzīvotāju skaits pārsniedz daudzu jaunveidojamo novadu centra pilsētu iedzīvotāju skaitu.

Veicot novadu reformas, ir jādomā valstiski, ārpus viena novada ekonomiskajām interesēm. Neskatoties uz fantastiskiem dabas resursiem un izcilo infrastruktūru, neskatoties uz to, ka Saulkrasti daudzu gadu garumā ir finansējuši daudzus citus Latvijas novadus, no Valsts puses nepelnīti Saulkrastu attīstība bijusi atstāta novārtā. Tieši tāpēc Ziemeļeiropas tūristu un uzņēmēju galamērķis ir Pērnava, nevis Latvijas Vidzemes piekrastes Saulkrasti vai Salacgrīva.

Saulkrastieši uzskata, ka Saeimas deputātiem beidzot ir jāsaredz ekonomiskais potenciāls, ko slēpj Saulkrastu novads kā tūrisma, uzņēmējdarbības un kvalitatīvas dzīvesvietas centrs.

Šobrīd Saulkrasti, līdzīgi kā Sējas novads, tiek plānots kā Ādažu novada nomale, bet Skulte atradīsies tālu no visiem centriem. Nešauboties par Ādažu novada spēku un apskaužamo izaugsmi pēdējo gadu laikā, kas ir notikusi pateicoties mērķtiecīgai politikai, Rīgas tuvumam un apstāklim, ka bijušās lauksaimniecības zemes pārveidot par turīgu iedzīvotāju jaunajām dzīvesvietām, ir bijis daudz lētāk un ātrāk, jāatzīst, ka Ādaži turpinās attīstīties neatkarīgi, kāds būs novadu reformas iznākums. Ādaži būs spēcīgi neatkarīgi no tā vai novadam pievienos Saulkrastus un Sēju. Ādažu novadā ir daudz izaicinājumu, vislielākais – Ādažu poligona straujā izaugsme. Mēs uzskatām, ka risinot Ādažu izaicinājumus, novārtā tiks atstāts Vidzemes jūrmalas milzīgais potenciāls, pie tam, šobrīd piedāvātajā plānā nav paredzēta nevienas būtiskas problēmas risināšana.

Saulkrastu, Sējas, Skultes, iespējams arī Vidrižu, Liepupes apvienošana nodrošinātu ne tikai minēto teritoriju iedzīvotāju vienmērīgu interešu pārstāvniecību un attiecīgu viņu samaksāto nodokļu ieguldīšanu viņu pašu teritorijās, bet arī radītu Latvijai vēl vienu potenciāli stipru novadu, kas tuvā nākotnē spētu dot būtisku pienesumu Latvijas ekonomikai.

Reformām ir jābūt, bet tām ir jābūt pārdomātām un ar skatu ilgtermiņā.