Saulkrastu novada dome oktobra beigās noslēdza divus ar novada infrastruktūras uzlabošanu saistītus līgumus – par gājēju celiņa pārbūvi Alfrēda Kalniņa ielā, posmā no Ainažu ielas līdz Ķīšupes ielai un par ielu apgaismojuma izbūvi Saulkrastu administratīvajā teritorijā – Viļa Lāča ielā, no Brāļu Kaudzīšu ielas līdz autoceļam P6 un ielu apgaismojuma izbūvi Vidrižu ielā, no autoceļa A1 līdz Bīriņu ceļš – Saulīte.

 

Gājēju celiņa pārbūves laikā tiks demontētas vecās betona plātnes, apmales, kā arī demontēts asfaltbetona segums, uzstādītas jaunas ielu apmales un betona bruģa segums, kā arī veikti citi būvniecības darbi. Celiņa pārbūvi veiks iepirkuma procedūrā uzvarējušais uzņēmums SIA “GP Holding”. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada maija vidum. Līguma summa ir 41231,65 eiro.

Savukārt ielu apgaismojuma izbūves gaitā tiks uzstādīti jauni 6,5 m augsti apgaismojuma balsti un LED tipa gaismekļi. Darbus veiks SIA “Amanda-EA” par 38964,66 eiro. Būvdarbu termiņš ir līdz šī gada beigām.