1. aprīlī Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols parakstīja sadarbības līgumu, kura mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicinot investīciju, t. sk. ārvalstu, apjoma pieaugumu, palielināt pašvaldības konkurētspēju vietējā un starptautiskajos tirgos, kā arī paplašināt pašvaldības sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem.

LIAA, realizējot investīciju piesaistes metodiku „Polaris process”, organizē informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.

Atsaucoties uz Saulkrastu uzņēmēju biedrības priekšlikumu, Saulkrastu novada domes deputāti janvāra domes sēdē vienbalsīgi atbalstīja lēmumu noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).