17. aprīlī, Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, pārcelt 2020. gada otrā ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu uz vēlāku laiku.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu, kas paredz, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, kā arī ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība apmeklētājus klātienē nepieņem un iedzīvotājiem nav iespēju nekustamā īpašuma nodokli samaksāt skaidrā naudā.

Lēmums paredz pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa otrā ceturkšņa maksāšanas termiņu, kas būtu maksājams 2020. gada 15. maijā uz 2020. gada 17. augustu. Kopējā nekustamā īpašuma nodokļa summa no tā nemainās, tiek pārcels tikai maksājuma termiņš.

Lēmums attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nekustamā īpašuma nodokli par Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Esam pateicīgi tiem maksātājiem, kuri nekustamā īpašuma nodokli par 2020. gadu jau ir samaksājuši pilnā apmērā vai daļēji.