Pārtikas paku izsniegšana turpināsies arī maijā (19.05.), tie, kas pārtikas pakas saņēmuši aprīlī, automātiski tās arī saņems maijā. No jauna nav jāpiesakās.

Vecākiem, kas pārtikas pakām grib pieteikties pirmo reizi, to var izdarīt līdz 11. maijam sazinoties ar Saulkrastu sociālo dienestu pa tālruni: 67142511

Pārtikas pakas tiek piešķirtas bērniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, un bērniem ar invaliditāti, kuri ir deklarēti Saulkrastu novadā un apmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes.

Atgādinām, ka pārtikas pakām nevarēs pieteikties pēc 11. maija.

Maija pārtikas paku saturs tiek plānots ar izmaiņām, lai dažādotu produktu klāstu.