SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka 26.aprīlī tehnisku iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku ir pārtraukta ūdens padeve Zvejniekciema teritorijā.

Tuvāka informācija pa tālr. 67951361, 26338881.