Saulkrastu novada dome aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Projektu pieteikumus var iesniegt Saulkrastu novada teritorijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. 

 

Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu projekta pieteikumu.

Projektu konkursa mērķi:

  • Stiprināt un veidot pilsonisko sabiedrību.
  • Veicināt vides aizsardzību un teritorijas labiekārtošanu.
  • Atbalstīt mūžizglītību.
  • Veicināt Saulkrastu novada atpazīstamību.
  • Biedrības pamatlīdzekļu iegādei vai uzlabošanai, lai nodrošinātu biedrības statūtos noteikto darbības mērķu realizēšanu.
  • Atbalstīt sabiedrības rīkotus kultūras un sporta pasākumus.
  • Veselīga dzīvesveida veicināšana.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Ar vērtēšanas kritērijiem var iepazīties ŠEIT.

Veidlapas lejuplādei:

Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņš ir līdz 2020. gada 30. novembrim.

Projekta aktivitātēm jānotiek Saulkrastu novada teritorijā.

Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 2000 EUR, nepārsniedzot 95% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta pieteikuma oriģinālu līdz 2020.gada 31.maijam vienā eksemplārā iesniedz personiski Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu uz adresi: Saulkrastu novada domei, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160 vai iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected]).

Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu ideju atbilstību konkursa nolikuma prasībām sniedz pašvaldības Novada attīstības nodaļa, tālruņu numuri 67142515, 28322033