Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt Komercreģistrā komersantu (reģistrēt saimniecisko darbību) un uzsākt komercdarbību Saulkrastu novadā. Konkursā Saulkrastu novada dome atbalstīs vienu uzvarētāju, kuram piešķirs grantu EUR 2000 apmērā komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā.

Projektu konkursa nolikums ir pieejams ŠEIT.

Pieteikuma veidlapa ir pieejama ŠEIT.

Aicinām iepazīties ar konkursa vērtēšanas kritērijiem: ŠEIT.

Finanšu atskaite

Līgums

Projekta pieteikuma oriģinālu līdz 2020.gada 1.augustam vienā eksemplārā iesniedz personīgi Saulkrastu novada domē vai nosūta pa pastu uz adresi: Saulkrastu novada domei, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160.

Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu ideju atbilstību konkursa nolikuma prasībām sniedz pašvaldības Novada attīstības nodaļa, tālruņu numuri: 67142515, 28322033