Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 30.12.2015. lēmumu, Saulkrastu novada pašvaldība iznomā zemes īpašumu komercdarbības veikšanai Tallinas iela 4A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 0977, platība 0,1388 ha.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 25.janvāris (ieskaitot).

 

Pieteikumu uz zemes nomu iesniegt Saulkrastu novada domē 201.kabinetā.

 

Informācija pa tālruni 67142518.

 

 

 Shema Tallinas_4A