Pēc “Jauniešu Mājas” iniciatīvas, š.g. 16. janvārī kopā sanāca Saulkrastu novada pašvaldības domes un iestāžu pārstāvji, Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā referente Alma Brinkmane un novada jaunieši, lai apspriestu novada darba ar jaunatni stratēģiju.

Tikšanās laikā tika uzklausīti klātesošo ieteikumi, kā labāk un kvalitatīvāk veikt darbu ar jauniešiem, kā arī uzklausīti jauniešu viedokļi.

Viens no galvenajiem tikšanās mērķiem bija priekšlikums par patstāvīgas komisijas darbam ar jaunatni izveidi mūsu novadā, kas ilgtermiņā strādātu pie jaunatnes politikas – ne tikai dokumenta izstrādē, bet arī uzraudzībā un ilgtermiņa attīstībā, savstarpēji sadarbojoties pašvaldību iestādēm un biedrībām.

Ar projektā paveikto iepazīstināja jaunatnes darbinieks Renārs Peksis.