Saulkrastu novada pašvaldība vēlas iegādāties nekustamo īpašumu – telpas Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vajadzībām.

Prasības:

  • 1. Stāvs, telpu minimālā platība 150-200 m2;
  • ērta piekļūšana;
  • piebraukšanas iespējas ar autotransportu;
  • vēlamā atrašanās vieta Saulkrastu centrā (apmēram 500 m rādiusā no domes ēkas);
  • telpām jābūt nodrošinātām ar sanitāro mezglu, internetu, noliktavas ierīkošanas iespēju;
  • telpām jābūt tādā tehniskā stāvoklī, lai tās varētu ekspluatēt nekavējoties.

Piedāvājumus iesniegt rakstiski Saulkrastu novada domē Saulkrastos, Raiņa ielā 8 ([email protected]) līdz 2020. gada 25. septembrim