Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2019. gada 27.novembra lēmumu Nr.1482  uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011477 un lēmumu Nr.1485,  uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam „Jaunsaules”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010261. 

Tuvāka informācija pieejama ŠEIT.