Saulkrastu novada dome 2020. gada 30. jūnijā pieņēma lēmumu Nr.1792 “Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas un mežaparka veidošanas ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskajai apspriešanai tiek nodots detālplānojuma pilnveidotā redakcija teritorijai, kas atrodas Saulkrastu pilsētas teritorijā kāpu zonā posmā no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei un iecere šajā teritorijā izveidot mežaparku.

Publiskās apspriešanas laikā no 2020. gada 15. jūlija līdz 2020. gada 30. augustam detālplānojuma projekts būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, kā arī to var apskatīt ŠEIT.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 2020. gada 30. augustam.