Saulkrastu pašvaldības policija aicina piedalīties konkursā “Tēls-Talismans” un saņemt vērtīgas balvas! Līdz 30. septembrim ar zīmuļiem, krāsām, krītiņiem, flomāsteriem vai citiem materiāliem uz A4 formāta lapas uzzīmē, kāds, tavuprāt, varētu izskatīties policijas talismans, zīmējumu vari papildināt ar devīzi, apakšvirsrakstu vai dzejoli, zīmējumam klāt pievieno zīmīti ar darba autora vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, skolu, klasi, audzinātājas vārdu un kontakttālruni.

Uzzīmētos darbiņus jāiesniedz Saulkrastu pašvaldības policijā – Raiņa ielā 8, Saulkrastos līdz 30. septembrim (ieskaitot) plkst. 15:00. Zīmējumus var iesniegt personiski vai sūtīt pa pastu, pievienojot norādi: Konkursa “Saulkrastu Pašvaldības policijas TĒLS-TALISMANS” konkursam.

Konkursa “Saulkrastu Pašvaldības policijas TĒLS – TALISMANS” nolikums

1.Konkursa rīkotājs

Saulkrastu pašvaldības policija, reģ.Nr.90010099946, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

2.Konkursa tēma

Saulkrastu pašvaldības policija šogad 2020.gadā, svin 18 gadu jubileju. Pamatojoties uz šo jubileju Saulkrastu pašvaldības policija vēlas apsveikt gan sevi, gan novada iedzīvotājus izveidojot Saulkrastu pašvaldības policijas tēlu – talismanu.

3.Konkursa mērķis

Saulkrastu pašvaldības policijas tēla- talismana radīšana.

4.Konkursa uzdevumi

4.1. Konkursa uzdevums ir apkopot idejas, kādu Saulkrastu novada bērni un jaunieši vēlas redzēt pašvaldības policijas tēlu-talismanu.

4.2. No apkopotajām idejām noteikt trīs uzvarētājus nominācijās: 1.vieta; 2.vieta; 3.vieta.

4.3. Pirmās vietas ieguvēja ideja tiks virzīta Saulkrastu pašvaldības policijas tēla-talismana veidošanai.

4.Konkursa mērķauditorija

Saulkrastu novada bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.

5.Konkursa norise

Konkursa darbu pieņemšana līdz 2020. gada 30. septembrim.

6.Konkursadarbu izstrādes nosacījumi un iesniegšanas kārtība

6.1.Konkursa darbā jābūt:

6.1.1. Zīmējumus var veidot kā vēlās – zīmēt ar zīmuļiem, krāsām, krītiņiem, flomāsteriem vai citiem materiāliem;

6.1.2. Darbiņus zīmē uz A4 formāta lapas vienas puses;

6.1.3. Zīmējumi var tikt papildināti ar devīzi, apakšvirsrakstu, dzejoli vai ko citu tam līdzīgu;

6.1.4. Zīmējumam klāt pievieno zīmīti, uz kuras norāda darba autora vārdu, uzvārdu, kontakttālruni (ja mācās izglītības iestādē – klasi, izglītības iestādes nosaukumu, kā arī klases audzinātājas kontakttālruni, lai policijas pārstāvis nepieciešamības gadījumā var sazināties ar klases audzinātāju).

6.2. Konkursa dalībnieki uzzīmētos darbiņus iesniedz Saulkrastu pašvaldības policijā – Raiņa ielā 8, Saulkrastos līdz 30. septembrim (ieskaitot) plkst.15:00. Zīmējumus var iesniegt personiski vai sūtīt pa pastu, pievienojot norādi: Konkursa “Saulkrastu Pašvaldības policijas TĒLS-TALISMANS” konkursam.

6.2.1. Dalībnieks, nosūtot konkursa darbu dalībai konkursā, piekrīt darba izmantošanai preventīvos pasākumos, plašsaziņas līdzekļos u.tml.

7.Darbu vērtēšana

7.1. Vērtē zīmējuma noformējumu, oriģinalitāti un atbilstību tematam.

7.2. Vērtēšanas laikā tiks izvēlēti un apbalvoti trīs labākie zīmējumi.

8.Apbalvošana

8.1. Kopējais balvu fonds EUR 175 (viens simts septiņdesmit pieci euro) vērtībā: 1. vietai EUR 100 (viens simts euro) vērtībā; 2.vietai EUR 50 (piecdesmit euro) vērtībā; 3.vietai EUR 25 (divdesmit pieci euro) vērtībā.

8.2. Balvas nodrošina Saulkrastu novada uzņēmēji.

9.Kontaktpersona

Saulkrastu pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas vecākā inspektore darbā ar nepilngadīgajiem Guna Kaufmane tālr. 67142512, e-pasts: [email protected]