Lai nodrošinātu psihosociālo atbalstu un pedagoģiskos un aprūpes pakalpojumus bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, ir iespēja pieteikties pakalpojumam “Atelpas brīdis”.

Pakalpojuma „Atelpas brīdis” mērķis ir nodrošināt bērniem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu, atslogojot ģimenes un piederīgos no smagās, atbildību un lielu spēku prasošās aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanas.

Pakalpojumu nodrošina Bērnu slimnīcas speciālisti (sociālie audzinātāji, aprūpētāji, māsu palīgi, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks, medicīnas māsa u.c.), kuri blakus aprūpei attīsta bērniem pašapkalpošanās iemaņas un sociālās prasmes, palīdz veidot sociālos kontaktus, mudina bērnus iesaistīties dažādās piemērotās individuālās un grupu aktivitātēs, kā arī organizē viņu brīvā laika pavadīšanu. Programmas norises laikā bērniem tiek piedāvāta iespēja apgūt jaunas iemaņas un piedalīties radošās aktivitātēs – zīmēt, dziedāt, dejot, rotaļāties un darboties ar dažādiem materiāliem.

Bērna vecāki un citi ģimenes locekļi saņem atbalstu un praktiskas konsultācijas par sava bērna aprūpes, audzināšanas un izglītošanas jautājumiem, kā arī sadarbībā ar pakalpojuma speciālistiem iesaistās bērna sociālās aprūpes plāna veidošanā un realizēšanā. “Atelpas brīža” pakalpojumu ir iespējams arī iekļaut vienotā programmā ar iepriekš plānotu reahabilitācijas kursu, ja bērnam tādu ir nozīmējuši speciālisti (fizioterapeits, logopēds, ergoterapeits, psihologs u.c.).

Pakalpojums ir domāts pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kuri ikdienā nevar apmeklēt skolu smagā veselības stāvokļa dēļ. Pakalpojums ir pieejams visu diennakti, bez brīvdienām. Adrese: Rīga, Juglas iela 20.

Saulkrastu novada iedzīvotājiem, lai pieteiktos pakalpojumam “Atelpas brīdis” (pašvaldību finansēts pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti), ir nepieciešams vērsties Saulkrastu sociālajā dienestā Raiņa ielā 8. Tālr. uzziņām67142510.