SIA "Saulkrastu komunālserviss" (SKS) informē,ka interneta vietnes www.komunalserviss.lv sadaļā Apsaimniekošana pieejamas SKS apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas tāmes 2017.gadam.