Saulkrastu novada domes deputāti 27. janvāra domes sēdē vienbalsīgi pieņēma 2016.gada pašvaldības budžetu, kura prioritātes ir izglītība un sociālā sfēra.

 

Šī gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta kopējais apjoms ir 7 926 340 eiro, kas sastāv no ieņēmumu prognozes un 2015.gada ietaupījuma. Šogad visvairāk finanšu līdzekļus plānots izlietot izglītības nodrošināšanai – 26% no budžeta kopējiem izdevumiem, tautsaimniecībai 20%, savukārt kultūrai un sportam 10% un sociālai aizsardzībai 9%.

 

Šogad pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms plānots 7 926 340 eiro apmērā, kas ir par 7 % vairāk, salīdzinot ar 2015.gada saņemtajiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu pieaugums skaidrojams ar lielāku naudas atlikumu un nodokļu ieņēmumu pieaugumu par 5%.

 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 2016.gadā ir plānots 4 011 623 eiro apmērā, kas veido 58 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem un ir galvenais ieņēmumu avots. Nekustamā īpašuma nodokļi 2016.gadā plānoti 1 393 301 eiro apmērā, kas veido otru būtiskāko pašvaldības ieņēmu avotu un sastāda 20 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Kā arī būtiski ir valsts budžeta transfēri, kas veido 12% no budžeta kopējiem ieņēmumiem un sastāv no divām daļām – valsts budžeta mērķdotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma.

 

Visi pārējie 2016.gada budžeta ieņēmumi veido 9,8 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

 

Ar šī gada pašvaldības budžetu var iepazīties https://www.saulkrasti.lv/index.php/lv/dome/pasvaldibas-budzets