Saulkrastu novada domes deputāti 25. janvāra domes sēdē vienbalsīgi pieņēma 2017. gada pašvaldības budžetu, kura prioritātes ir izglītība un sociālā sfēra.

Šī gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta kopējais apjoms ir 8 552 393 eiro, kas sastāv no 7400041 eiro ieņēmumu prognozes un 1 040079 eiro 2016. gada atlikuma. Šogad visvairāk finanšu līdzekļus plānots izlietot izglītības nodrošināšanai – 27% no budžeta kopējiem izdevumiem. Otra lielākā pozīcija ir sociālā aizsardzība, kurai paredzēti 11%, savukārt kultūrai un sportam, kā arī tautsaimniecībai katrai pa 10% no kopējiem izdevumiem.

  1. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa plānoti 4383571 eiro, bet no nekustamā īpašuma nodokļa 1352656 eiro.

Lielākie izdevumi 2017. gada pašvaldības budžetā paredzēti izglītībai. Kopā ar mērķdotācijām pedagogu algām tie ir 2369233 eiro. Iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai paredzēti 928196 eiro. Sportam, kultūrai un brīvā laika pavadīšanai – 842243 eiro. Savukārt pašvaldības īpašumā esošo ēku, teritorijas uzturēšanai, ielu apgaismojumam, teritorija labiekārtošanai 888838 eiro. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks izlietoti 370666 eiro.

Tāpat kā iepriekš Saulkrastu novada pašvaldība veiks iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Šogad tie būs 659966 eiro, kas ir gandrīz 8% no pamatbudžeta.