31.janvārī Saulkrastu novada domes sēdē deputāti, balsojot ar desmit balsīm “par” un četrām “atturoties”, pieņēma 2018. gada pašvaldības budžetu.

Šī gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta kopējais apjoms ir 9409 056 eiro, kas sastāv no 8 595297 eiro ieņēmumu prognozes un 813259 eiro 2017. gada budžeta atlikuma. Šogad visvairāk finanšu līdzekļus plānots izlietot izglītības nodrošināšanai – 28% no budžeta kopējiem izdevumiem. Otra lielākā budžeta pozīcija ir tautsaimniecība, kurai paredzēti 12,5%, savukārt kultūrai un sportam gandrīz 10%, un sociālai jomai 9% no kopējiem izdevumiem.

  1. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa plānoti 4774 103 eiro un no nekustamā īpašuma nodokļa 1967389 eiro.

Lielākie izdevumi 2018. gada pašvaldības budžetā paredzēti izglītībai. Kopā ar mērķdotācijām pedagogu algām tie ir 2661773.00 eiro. Pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu apsaimniekošanai paredzēti 384940.00 eiro, ēku un teritorijas uzturēšanai un labiekārtošanai paredzēti 177824.00 eiro. Sportam, kultūrai un brīvā laika pavadīšanai plānoti 936172.00 eiro. Savukārt iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai – 846129.00 eiro.

Tāpat kā iepriekš Saulkrastu novada pašvaldība veiks iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Šogad tie būs 771 709 eiro, kas ir 8,2 % no pamatbudžeta.