Saulkrastu novada domes 29.marta sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt jaunas adreses un likvidēt vecās adreses nekustamiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā.

Īpašuma likvidējamā adrese

Īpašuma kadastra numurs

Īpašuma jaunā adrese

D/S “Zeme” gāzes novietne

80330021732

Loka iela 32, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 1″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020361

1.līnija 14, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 2″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020407

1.līnija 12, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 3″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020806

1.līnija 10, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 4″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020807

1.līnija 8, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 5″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020808

1.līnija 6, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 6″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020809

1.līnija 4, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 7″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020362

1.līnija 2, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 8″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330021676

1.līnija 1, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 9″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020810

1.līnija 3, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 10″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020811

1.līnija 5, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 11″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020812

1.līnija 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 12″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020644

1.līnija 9, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 13″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020487

1.līnija 11, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 14″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020813

1.līnija 13, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 15″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020814

1.līnija 15, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 16″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020815

1.līnija 17, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 17″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020406

1.līnija 19, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 18″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020816

1.līnija 21, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 19″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020817

1.līnija 23, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 20″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020645

1.līnija 25, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 21″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020818

1.līnija 27, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 22″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020819

1.līnija 29, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 23″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020820

1.līnija 31, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 24″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020646

1.līnija 33, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 25″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020821

1.līnija 35, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 26″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020822

1.līnija 37, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 27″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020823

2.līnija 36, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 28″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020824

2.līnija 34, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 29″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020825

2.līnija 32, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 30″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020826

2.līnija 30, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 31″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020827

2.līnija 28, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 32″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020828

2.līnija 26, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 33″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020829

2.līnija 24, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 34″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020830

2.līnija 22, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

“Zeme 34”, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80335020009

2.līnija 22, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 35″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020510

2.līnija 20, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 36″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020454

2.līnija 18, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 37″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020831

2.līnija 16, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 38″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020832

2.līnija 14, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 39″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020833

2.līnija 12, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 40″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020834

2.līnija 10, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 41″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020835

2.līnija 8, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 42″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020836

2.līnija 2, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 43″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020837

2.līnija 3, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 44″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020345

2.līnija 5, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 45″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020838

2.līnija 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 46″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020839

2.līnija 9, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 47″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020531

2.līnija 11, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 48″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020568

2.līnija 13, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 49″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020840

2.līnija 15, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 50″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020398

2.līnija 17, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 51″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020841

2.līnija 19, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 52″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020363

2.līnija 21, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 53″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020842

2.līnija 23, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 54″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020843

2.līnija 25, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 55″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020844

2.līnija 27, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 56″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020618

2.līnija 29, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 57″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020572

2.līnija 31, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 58″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020845

2.līnija 33, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 59″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020846

3.līnija 32, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 60″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020847

3.līnija 30, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 61″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020848

3.līnija 28, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 62″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020849

3.līnija 26, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 63″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020850

3.līnija 24, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 64″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020851

3.līnija 22, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 65″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020852

3.līnija 20, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 66″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020853

3.līnija 18, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 67″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020854

3.līnija 16, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 68″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020488

3.līnija 14, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 69″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020855

3.līnija 12, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 70″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020647

3.līnija 10, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 71″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020856

3.līnija 8, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 72″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020857

3.līnija 6, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 73″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020357

3.līnija 4, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 74″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020509

3.līnija 2, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 75″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020858

Loka iela 3, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 75a”, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020055

Loka iela 1, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 76″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020859

Loka iela 5, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 77″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020860

Loka iela 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 78″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020861

Loka iela 9, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 79″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020862

3.līnija 1, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 80″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020628

3.līnija 3, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 81″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020596

3.līnija 5, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 82″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020863

3.līnija 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 83″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020864

3.līnija 9, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 84″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020865

3.līnija 11, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 85″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020489

3.līnija 13, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 86″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020565

3.līnija 15, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 87″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020866

3.līnija 17, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 88″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020867

3.līnija 19, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 89″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020868

3.līnija 21, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 90″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020338

3.līnija 23, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 91″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020869

3.līnija 25, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 92″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020629

3.līnija 27, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 93″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020870

4.līnija 19, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 94″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020402

4.līnija 24, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 95″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020453

4.līnija 22, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 96″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020871

4.līnija 20, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 97″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020570

4.līnija 18, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 98″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020872

4.līnija 16, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 99″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020397

4.līnija 14, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 100″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020873

4.līnija 12, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 101″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020874

4.līnija 10, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 102″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020875

4.līnija 8, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 103″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020876

4.līnija 6, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 104″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020364

4.līnija 4, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 105″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020877

4.līnija 2, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 106″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020878

4.līnija 1, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 107″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020879

4.līnija 3, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 108″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020880

4.līnija 5, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 109″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020882

4.līnija 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 110″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020881

4.līnija 9, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 111″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020883

4.līnija 11, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 112″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020884

4.līnija 13, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 113″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020508

4.līnija 15, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 114″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020885

4.līnija 17, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 115″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020886

5.līnija 18, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 116″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020383

5.līnija 16, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 117″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020887

5.līnija 14, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 118″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020888

5.līnija 12, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 119″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020889

5.līnija 10, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 120″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020890

5.līnija 8, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 121″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020891

5.līnija 6, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 122″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020892

5.līnija 4, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 123″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020893

5.līnija 2, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 124″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020894

5.līnija 1, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 125″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020573

5.līnija 3, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 126″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020594

5.līnija 5, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 127″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020895

5.līnija 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 128″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020896

5.līnija 9, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 129″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020897

5.līnija 11, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 130″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020898

5.līnija 13, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 131″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020899

6.līnija 14, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 132″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020900

6.līnija 12, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 133″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020901

6.līnija 10, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 134″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020611

6.līnija 8, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 135″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020902

6.līnija 6, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 136″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020903

6.līnija 4, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 137″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020904

6.līnija 2, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 138″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020905

6.līnija 1, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 139″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020530

6.līnija 3, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 140″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020567

6.līnija 5, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 141″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020906

6.līnija 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 142″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020907

6.līnija 9, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 143″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020908

6.līnija 11, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 144″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020571

7.līnija 12, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 145″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020566

7.līnija 10, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 146″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020909

7.līnija 8, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 147″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020569

7.līnija 6, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 148″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020910

7.līnija 4, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 149″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020911

7.līnija 2, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 150″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020912

7.līnija 1, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 151″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020913

7.līnija 3, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 152″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020914

7.līnija 5, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 153″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020915

8.līnija 1, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 154″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020916

Loka iela 2, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 155″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020917

8.līnija 3, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 156″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020918

Loka iela 4, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 157″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020919

8.līnija 5, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 158″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020405

Loka iela 6, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 159″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020920

8.līnija 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 160″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020921

Loka iela 8, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 161″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020648

8.līnija 9, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 162″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020922

Loka iela 10, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 163″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020923

Loka iela 26, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 163A”, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330021757

Loka iela 26A, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 164″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020924

Loka iela 12, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 165″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020649

Loka iela 24, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 166″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020925

Loka iela 14, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 167″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020926

Loka iela 22, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 168″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020608

Loka iela 16, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 169″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020927

Loka iela 20, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 170″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020928

Loka iela 18, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 172″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020929

2.līnija 4, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 173″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020930

2.līnija 6, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 175″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020355

4.līnija 21, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 174″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020931

2.līnija 1, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 176″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020356

5.līnija 20, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 177″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020932

6.līnija 13, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 178″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020933

Loka iela 30, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Zeme 179″, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020934

Loka iela 28, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Mežvidi 1″, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020304

1.līnija 16, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Mežvidi 2″, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330021167

1.līnija 18, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Mežvidi 3″, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020307

1.līnija 20, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Mežvidi 4″, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330021168

1.līnija 22, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Mežvidi 6″, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330021169

1.līnija 24, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Mežvidi 8″, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020303

1.līnija 26, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Mežvidi 10″, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330020297

1.līnija 28, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Mežvidi 12″, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330021173

1.līnija 30, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

,,Mežvidi 14″, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

80330021174

1.līnija 32, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160