No 3.oktobra līdz 30.decembrim notiks bērnu pieteikumu pārreģistrācija.Vecākiem personīgi jāierodas PII „Rūķītis" ( katru darba dienu no 9.00 – 16.00) aizpildīt pieteikumu par bērna pārreģistrāciju. Neierašanās gadījumā bērns no rindas tiks dzēsts. Tālr.informācijai 67952958.