Saulkrastu PII ‘’Rūķītis’’ no 23.marta nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējums ir iespējams TIKAI tad, ja vecākiem NAV citu iespēju, kā nodrošināt bērnu pieskatīšanu izsludinātajā laika periodā līdz 2020.gada 14.aprīlim. Lai iestādi varētu apmeklēt, vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji, reizi nedēļā iesniegs iesniegumu, ka ne bērns, ne viņa ģimene nav bijuši ārvalstīs pēdējo 14 dienu laikā, kā arī nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Kā arī, ņemot vērā vecāku darba specifiku, viņiem NAV CITU IESPĒJU, kā nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Iestādes medmāsa no rītiem pārbaudīs bērna veselības stāvokli.

Lūdzam rūpīgi sekot līdzi bērna un viņa ģimenes locekļu veselības stāvoklim un, pamanot elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, nevest bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi!

Mūsu pirmsskolas iestādes kolektīvs ir priecīgs un novērtē to, ka bērni grib nākt uz mūsu iestādi un satikt savus draugus, bet šoreiz mūsu atkal satikšanās notiks ātrāk, ja šajā brīdī katrs no mums būs atbildīgs ne tikai pret sevi, bet arī pret apkārtējiem. Šoreiz palikt mājās nozīmē būt atbildīgam un ātrāk satikties.

Rūpēsimies par savu veselību, domāsim par cilvēkiem mums līdzās un darīsim visu, lai ātrāk atgrieztos ierastajā dzīves ritmā! Būsim veseli!