Saulkrastu PII “Rūķītis” septembris ir mēnesis, kad ar bērniem tiek pārrunāti jautājumi, kas saitīti ar drošību, tāpēc šodien mazie audzēkņi sadarbībā ar apsardzes firmu SIA “Taipāns” apguva evakuācijas prasmes.

Kā norāda PII “Rūķītis” vadītāja Jana Bukovska: “ Mācībās kopā piedalījās 133 bērni un 33 pieaugušie. Visu mēnesi pedagogi ar bērniem bija pārrunājuši drošības jautājumus, atskanot trauksmes zvanam, mazie audzēkņi nesabijās, bet jau zināja, kas darāms. Kopējais evakuācijas laiks bija 4 minūtes un 20 sekundes.”