Rūpējoties par drošības un higiēnas prasību pastiprinātu nodrošināšanu, lai mazinātu Covid-19 izplatību, Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns uzdevis organizēt dezinfekcijas veikšanu Saulkrastu slimnīcā, lai novērstu iespējamo vīrusu izplatību. Šodien tīrīšanas komanda, tērpušies aizsargtērpos, veica telpu dezinfekciju atbilstoši Veselības departamenta instrukcijām un norādēm.Vīruss tiek iznīcināts mehāniskas tīrīšanas un dezinfekcijas gaitā.

Kā norāda PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekle Santa Ancāne, telpu dezinfekcija veikta visā slimnīcas ēkā, poliklīnikā, traumpunktā, pagrabā un Sociālās aprūpes mājā, kas atrodas vienā no slimnīcas korpusiem. Ņemot vērā inficēto skaitu, kas atklājās šonedēļ, gribējām no savas puses maksimāli izdarīt visu, lai mazinātu jebkādu tālāko infekcijas izplatīšanos.

Atgādinām, ka 28. oktobrī slimnīcā tika konstatēta apjomīga Covid-19 vīrusa izplatība, kā rezultātā ir inficēti vismaz 26 cilvēki, tajā skaitā, 10 darbinieki.

Dienas stacionārs un traumpunkts ir slēgts no 29. oktobra līdz 9. novembrim.

Foto: Pēteris Gertners