Jau no rītdienas pludmales “Koklītes” stāvlaukums tiks atvērts pludmales apmeklētājiem.

Šodien stāvlaukumā notiek sakopšanas darbi. Tos veic SIA “Saulkrastu komunālserviss”, ar ko ir noslēgts pakalpojuma līgums un kuram laukums ir nodots uzturēšanā. Tiek nopļauta zāle un krūmi, kā arī veikti citi teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbi.