Saulkrastu Sociālais dienests informē, ka Saulkrastu novadā deklarētām personām – diabēta pacientiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – ir iespējas saņemt ārstniecisko pēdu aprūpi.

Lai Sociālais dienests varētu lemt par pakalpojuma piešķiršanas iespēju, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu ar lūgumu piešķirt pakalpojumu un ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta kartes (veidlapa Nr. 027/U) par personas veselības stāvokli, kurā norādīta personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisku kontrindikāciju neesamība pakalpojuma saņemšanas iespējai, kā arī ārsta rekomendāciju pakalpojuma saņemšanai.

Lūdzam pieteikties personām, kurām nepieciešams šāds pakalpojums, Saulkrastu Sociālajā dienestā pa tālruņiem 67142528, 67142510 vai 22009886 līdz š.g. 1.augustam.