Saulkrastu poliklīnikas speciālistu un rentgena kabineta darba laiks maijā.