Saulkrastu poliklīnikas speciālistu un rentgena kabineta darba laiki martā.