Lielas dienas rītiņā

Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.