Apstiprināts novada attīstības programmas 2014.-2020. aktuālais rīcības un investīciju plāns;
Nolemts izsolīt divus zemesgabalus, kā arī nolemts izmantot pirmpirkuma tiesības, lai paredzētu vietu nākotnes kurtuves izbūvei.

Aktuāls jautājums ir medijos izskanējusī ziņa par sašķidrinātās gāzes termināļa iespējamu celtniecību.
Normunds Līcis apstiprina, ka Saulkrastu novada dome nav piedalījusies sabiedriskās apspriešanas organizatoriskajos darbos, kā arī nav informācija par attīstītāju tālākajām iecerēm. Šajā sakarā ir pieprasīta oficiāla informācija termināļa attīstītājiem.