Programmas mērķis ir palīdzēt apgūt darbam derīgas vienkāršas prasmes un virzīt programmu pabeigušo dalībnieku darba tirgū un sniegt atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Īpaša grupa prasmju apmācībai paredzēta cilvēkiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem arī bez invaliditātes vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecumam.

Lai kļūtu par prasmju programmu dalībnieku, vispirms ir jāpiesakās uz SIVA profesionālo piemērotības noteikšanu (5 vai 10 dienas). Tuvākie plānotie PPN datumi: 07.09.2020., 21.09.2020., 05.10.2020., 19.10.2020., 02.11.2020., 16.11.2020.

Plašāku informāciju par projektu atradīsiet mājas lapā http://siva.gov.lv/esf-2014-2020-esfGRT.html

Kā arī sociālās integrācijas valsts aģentūra dod iespēju vēl 50 personām ar garīga rakstura traucējumiem no visas Latvijas nodrošināt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu – sniegt iespēju bez maksas mācīties dzīvei derīgās un darba tirgū nepieciešamās SIVA prasmju programmās!

  • Trauku novākšana” 410 h
  • Virsdrēbju saņemšana, novietošana un uzraudzība” 440 h
  • Trauku mazgāšana, spodrināšana” 410 h
  • Grīdas mazgāšana” 480 h
  • Augļu un dārzeņu šķirošana” 480h
  • Preču marķētājs” 658 h
  • Preču ievietošana tirdzniecības zālē” 510 h