Saulkrastu novadā tiek realizēts projekts “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, projekta identifikācijas Nr. 9.2.2.1./15/I/002.

Projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem. Projekta ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ( bērni ar FT) bez maksas ir iespējams saņemt dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, aprūpes pakalpojumu, īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu “atelpas brīdis”, kā arī dienas aprūpes centra pakalpojumus. Bērnu likumiskie pārstāvji var saņemt fizioterapeita, psihologa, rehabilitologa un izglītojošās atbalsta grupas pakalpojumus. Savukārt personām ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT) ir iespējams bez maksas saņemt aprūpes mājās, dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu pakalpojumus, speciālistu konsultācijas un individuālu atbalstu.

Projekta ietvaros Saulkrastu novadā 2017. gada aprīlī 6 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tika izstrādāts „Bērna ar funkcionāliem traucējumiem individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns” un 4 personām ar garīga rakstura traucējumiem 2016.gada decembrī tika izstrādāts „Individuālais atbalsta plāns”.

Šobrīd projekts ir jau pusceļā. Kopējais projekta norises laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim. 2019.gadā projektā izvērtētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji aktīvi izmantoja iespēju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Bērniem ar FT tika piešķirtas 78 pakalpojuma sniegšanas reizes (fizioterapija, ergoterapija, hidroterapija, nodarbības izmantojot Montesori metodi, psihoterapija), no kurām jau saņemtas 62 pakalpojuma sniegšanas reizes. Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem piešķirtas 50 pakalpojuma sniegšanas reizes (fizioterapija un psihologs), no kurām jau saņemtas 20 pakalpojuma sniegšanas reizes.

3 bērni ar FT un īpašas kopšanas indikācijām ir saņēmuši aprūpes pakalpojumu, 3 – īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu „atelpas brīdis” un viens – dienas aprūpes centra pakalpojumu.

No 4 personām ar GRT viena ir uzsākusi sadarbību speciālistu konsultāciju saņemšanai.

No 2020.gada 31.marta plānots izvērtēšanas 2.posms, līdz ar to projekta ietvaros pakalpojumus varēs saņemt vēl 4 bērni ar FT un 6 personas ar GRT.

Tā kā vairākas no izvērtēšanas 2.posmam pieteiktajām personām ar GRT ir atteikušās no dalības projektā, aicinām līdz 31.01.2020. papildus pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem (F diagnoze), kam ir noteikta I vai II invaliditātes grupa. Pieteikties var Saulkrastu sociālajā dienestā, Raiņa iela 8, Saulkrasti, tel.nr. 67142511, 25708983.