Saulkrastu slimnīcas telpās turpinās darbs pie fizioterapijas kabineta izveides bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Šobrīd veikta lielākā daļa no plānotajiem darbiem. Ir pabeigti telpas atjaunošanas darbi, tā pēc remonta kļuvusi saulaināka, aprīkota ar visu fizioterapijas darbam nepieciešamo – uzstādīta zviedru siena, gar otru sienu izvietoti spoguļi, nodrošināts slinga terapijas aprīkojums. Fizioterapijas kabinets papildināts ar nodarbībām nepieciešamo inventāru – vingrošanas bumbām, hantelēm, līdzsvara attīstīšanas elementiem, kā arī dažādiem palīglīdzekļiem – divu izmēru riteņkrēsliem, vertikalizācijas rāmi, staigāšanas rāmi, slīddēli utt. Līdz projekta īstenošanas beigām, šī gada decembrim, atlikuši pēdējie aprīkojuma iegādes darbi.

Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/028 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā” mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Saulkrastu novadā, nodrošinot sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Plānotās projekta izmaksas ir 15260.43 EUR, no kurām 12 971.37 EUR ir ERAF finansējums, 457.81 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 1831.25 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.