Ņemot vērā to, ka pilsētas centrā ir izteikts autostāvvietu trūkums un sezonas laikā ir grūtības novietot auto, kā arī, reaģējot uz iedzīvotāju priekšlikumiem par jaunu autostāvietu nepieciešamību, Saulkrastu novada dome ir noslēgusi līgumu ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo SIA “BM-projekts” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību autostāvvietu un ietves izbūvei Ainažu ielas posmā no L.Paegles ielas līdz A.Kalniņa ielai. Līguma kopējā summa ir 24 419,01 eiro.

Būvprojektu plānots izstrādāt četru mēnešu laikā, savukārt autoruzraudzība notiks būvdarbu laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Ņemot vērā to, ka būvdarbu apjomi ir lieli, būvprojektu plānots realizēt trīs būvniecības kārtās. Paredzēts, ka auto stāvvietas un ietves izbūve sāksies nākamajā gadā.