Saulkrastu pašvaldība ir guvusi iespēju īstenot Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta 100% līdzfinansētu projektu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšanai Saulkrastu novadā.

Projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/087) mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses iespējām Saulkrastu novada iedzīvotājiem, vēršot uzmanību fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nozīmei ikdienā.

Projekta ietvaros dažādām mērķa grupām plānoti gan publiski pasākumi, kuros notiks paraugdemonstrējumi par aktīva dzīvesveida iespējām, gan slimību profilakses pasākumi, arī semināri izglītības iestādēs par veselīgu uzturu un dažādām atkarībām – kā tās ietekmē veselību un dzīves kvalitāti. Tāpat projekta ietvaros Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu 2.-3. klašu skolēniem reizi nedēļā būs iespēja apgūt peldētprasmes.

Projekts tiek īstenots no 2017. gada augusta līdz 2019. gada decembrim.

Ņemot vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanai ir noteikta konkrēta atskaitīšanās kārtība, lūdzam pasākumu dalībniekus ar izpratni izturēties pret nepieciešamību aizpildīt pasākuma dalībnieka anketu, kurā norādāmi tādi dati, kā: vārds, uzvārds, personas kods, sociālais statuss u.c.

Anketā norādītie dati tiks izmantoti projekta dalībnieku identifikācijai, lai nodrošinātu precīzu projekta mērķa grupas uzskaiti, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, dati var tikt nodoti citām kompetentajām institūcijām to funkciju nodrošināšanai, piemēram, statistikas pārskatu sagatavošanai.