Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegšanas termiņš ir no 22. aprīļa līdz 22. maijam.

Tie jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā:https://eps.lad.gov.lv/

Ar konkursa noteikumiem vari iepazīties ŠEIT.