Ņemot vērā situāciju, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu,t.sk. Latvijai kaimiņos esošajās, ir konstatēta augsti patogēna putnu gripa, un ir sācies gājputnu atgriešanās periods, pastāv ļoti augsta iespējamība, ka šī slimība skars arī Latviju.

Pārtika un veterinārais dienests (PVD) atgādina, ka putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība, kas putniem rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās. Slimība nav bīstama cilvēkiem, taču, tā kā tā ir ļoti lipīga un letāla putniem, ja saimniecībā konstatēta putnu gripa, lai nepieļautu tās tālāku izplatīšanos un izvazāšanu no saimniecības, nekavējoties jālikvidē visi saimniecībā esošie putni, jāveic putnu novietnes tīrīšana un dezinfekcija, kā arī jānosaka karantīnas zona desmit kilometru rādiusā ap putnu gripas skarto saimniecību.

Lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, mājputnu turētājiem ir jāievēro stingri biodrošības pasākumi:

  • mājputni jātur iekštelpās, novēršot to kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;
  • jāierobežo nepiederošu personu piekļūšana mājputnu turēšanas vietām;
  • jāievēro higiēnas pasākumi, veicot darba pienākumus (jāmazgā rokas ar ziepēm un ūdeni, jādezinficē apavi un rokas);
  • jānodrošina, ka pašam un darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un apavi (darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā);
  • mājputnu barība un pakaiši jāglabā savvaļas putniem nepieejamās vietās;
  • mājputnu barošana un dzirdināšana jāorganizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas putnu piekļūšanu;
  • jāziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu.

Biodrošība jāievēro arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni.

Ja mājputnu novietnē novērots, ka putni mazāk ēd, strauji samazinās to dējība, tie izskatās savārguši un novēro to nobeigšanos, nekavējoties jāziņo saimniecību apkalpojošam veterinārārstam vai tuvākajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

Atgādinām, gadījumā, ja putnu gripa tiks konstatēta saimniecībā, kura savus mājputnus nebūs reģistrējusi Lauksaimniecības datu centrā (LDC), tā nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. Turklāt LDC jāreģistrējas arī tad, ja tiek turēts tikai viens mājputns.

Laikā no 1. marta līdz 31. maijam ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām, kā arī tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi, kuros iesaistīti mājputni.

Vairāk par putnu gripu.