Pēdējo gadu pieredze apliecina, ka praksē bieži nākas sastapties ar gadījumiem, kad trešajām personām veicot rakšanas darbu pašvaldības teritorijā, tiek bojāti elektronisko sakaru tīkli. Iemesls šādiem tīklu bojājumiem vairumā gadījumu ir tas, ka pirms darbu uzsākšanas tie nav saskaņoti ar inženieru tīklu turētājiem. Tādejādi nav bijusi iespēja no inženiertīklu turētāju puses veikt preventīvas darbības tīklu aizsardzībai un dabā uzrādīt precīzu kabeļa atrašanās vietu, kas ļautu pasargāt elektronisko sakaru tīklu no bojājumiem.

 

Lai inženieru tīkli netiktu bojāti, Saulkrastu novada dome aicina iedzīvotājus saskaņot rakšanas darbus ar Saulkrastu būvvaldi.

Tuvāka informācija 67142519.