Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros Saulkrastu novada dome saņēma finansējumu 1546,00 eiro ar mērķi īstenot programmu „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās”.

Pirmā aktivitāte šā projekta ietvaros notika 5.jūnijā, kad Saulkrastu novada iestāžu pārstāvji un jaunatnes līderi apmeklēja Jūrmalas jauniešu centru. Šā brauciena mērķis bija iepazīt Jūrmalas kolēģu pieredzi jaunatnes stratēģijas izveidē un īstenošanā.

Tikšanās laikā ar prezentāciju uzstājās Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos Ilze Ungure, kura iepazīstināja ar pašvaldības pieredzi stratēģijas veidošanā un sadarbībā.

Šis projekts ir finansēts no valsts programmas budžeta līdzekļiem.