Šī gada 10. decembrī Salaspilī notiks 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress. Jau tradicionāli kongresu rīko kādā no Latvijas novadiem, kurā aktīvi darbojas vietējā uzņēmēju biedrība – šogad kongresu rīkot uzņēmusies Salaspils.

 

Kongresu organizē Salaspils Uzņēmēju biedrība (SUB) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Salaspils novada domi un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Atbilstoši galvenajai tēmai kongresā piedalīsies un ar uzņēmējiem diskutēs Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministriju, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītāji un šo ministriju pārraudzībā esošo dienestu vadītāji un pārstāvji. Kongresā aicinātas piedalīties arī valsts augstākās amatpersonas. Kongresu vadīs LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

 

Saturiski kongresa darba kārtība tiks iedalīta trīs vienlīdz svarīgās daļās:

• uzņēmēju un viņu pārstāvju problēmu loku definējums, ko izsaka pašu reģionu uzņēmēju, pašvaldību un uzņēmējus apvienojošo organizāciju pārstāvji;

• kontroles institūciju vadības ziņojumi, kas izklāsta sadarbības principus no valsts iestāžu skatu punkta;

• plenārsēdes un diskusiju formāts, kurā dalībnieki diskutē par visām iepriekš nosauktajām tēmas un iesaka risinājumus.

 

3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress Salaspilī, kultūras namā „Rīgava” (Līvzemes ielā 7) norisināsies 2016. gada 10. decembrī. Kongresa sākums – pulksten 11:00. Reģistrācija no pulksten 10:15. Individuālo uzņēmēju un mediju reģistrācija notiks elektroniski, aizpildot reģistrācijas anketu SUB mājas lapā salaspilsuznemeji.lv no 10. līdz 30. novembrim (ieskaitot).