Ņemot vērā to, ka Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" ir izsludinājusi 2014.-2020.gada plānošanas perioda pirmo projektu pieteikumu iesniegšanas kārtu, tiek rīkoti semināri par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu.

 

Semināri notiks 2016.gada 11.aprīlī:

1) Par ELFLA2 un daļēji EJZF2 rīcību NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM sanāksme notiks 10:00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos;

2) Par ELFLA1 rīcību UZŅĒMĒJIEM sanāksme notiks 14:00 Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis”, Stacijas ielā 5, Carnikavā;

3) Par EJZF1 un EJZF2 rīcībām UZŅĒMĒJIEM sanāksme notiks 16:00 Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis”, Stacijas ielā 5, Carnikavā.

 

Lūdzam visus interesentus pirms sanāksmes peiteikties dalībai, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: [email protected], ne vēlāk kā līdz 2016.gada 5.aprīlim (ieskaitot).