Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. To paredz Saeimā trešdien, 10. jūnijā, galīgajā lasījumā pieņemtais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.

Saeima 3.lasījumā nolēma negrozīt topošā Saulkrastu novada robežas, kas nozīmē, ka no 2021. gada jūnija tiks izveidota jauna pašvaldība, kurā apvienosies Saulkrastu novads, Sējas novads un Skultes pagasts.

Likums noteic pārejas periodu, lai valsts reģistros un informācijas sistēmās varētu veikt attiecīgas izmaiņas atbilstoši jauno administratīvo teritoriju iedalījumam.

Pašvaldību reforma paredzēta, lai izveidotu ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām, teikts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta anotācijā.

Izmaiņas pastāvošajā pašvaldību modelī nepieciešamas, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka daudzas pašvaldības nenodrošina visus iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Tāpat pašvaldību administratīvie izdevumi, kas uz vienu iedzīvotāju ir vērtējami, kā augsti, nenodrošina racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī liela daļa pašvaldību nespēj uzņemties saistības, lai nodrošinātu attīstību, teikts likumprojekta anotācijā.

Pārmaiņu nepieciešamība attiecas arī uz efektīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, ceļu un transporta un komunālās saimniecības infrastruktūras tīkla izveidi. Tāpat izmaiņas nepieciešamas, lai atbilstoši uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām attīstītu perspektīvos saimnieciskās darbības virzienus teritorijā un attiecīgi pakārtotu tiem visu veidu nepieciešamo infrastruktūru, anotācijā pauduši likumprojekta autori.

Pašvaldību reformas likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Attēls: www.saeima.lv