Saulkrastos, tāpat kā citās Latvijas pilsētās, suņu ekskrementu nesavākšana pēc mīluļu izvešanas pastaigā ir aktuāla problēma, tāpēc Saulkrastu pašvaldības policija pievērš pastiprinātu uzmanību un veic pārrunas ar suņu saimniekiem.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52.3.punkts paredz, ka dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus.

Atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. pantam, sods par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu ir naudas sods fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz piecsimt naudas soda vienībām.Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam, kur viena soda vienība ir 5euro, naudas sods fiziskai personai var sastādīt līdz pat 1750 euro, kas ir 5 reizes lielāks sods pretēji līdz 30.06.2020. spēkā bijušajam Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksam. Jānorāda, ka jaunais likums neparedz brīdinājumu.

Saulkrastu pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas priekšniece Helēna Brūna informē: “Šonedēļ pašvaldības policijas darbinieki jau izteikuši vairākus aizrādījumus par to, ka suņi atstāti bez pavadas, kā arī par to, ka suņu saimnieki, izvedot pastaigā savu suni, nav paņēmuši līdzi maisiņu, lai varētu savākt suņa atstātos ekskrementus.”

Kā rīkoties, ja suņa saimnieks nepilda pienākumu apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus?

Redzot šāda veida pārkāpumu nekavējoties ziņot Saulkrastu pašvaldības policijai pa tālr.67142525, un ja iespējams:

1) jāpiefiksē pārkāpuma datums, laiks, vieta. Vēlams veikts fotouzņēmumu/ videoierakstu (tagad to var izdarīt arī ar tālruņa palīdzību).

2) jāraksta iesniegums, norādot pārkāpuma vietu, datumu, laiku un, ja zināms, tad informāciju par suņa īpašnieku/turētāju (vārdu, uzvārdu dzīvesvietu). Pie iesnieguma jāpievieno fotouzņēmumu/ videoierakstu (ja tāds ir). Ja foto nav iespējams veikt, būtu labi, lai Jūsu vārdus varētu apliecināt vēl kāda šo pārkāpumu redzējusi persona.

Saulkrastos suņu ekskrementu savākšanai domātos maisiņus ir iespējams iegādāties zoo veikalā “Toms”, Ainažu ielā 10, Saulkrastos.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par tīru un sakoptu pilsētvidi visi kopā!