Kopš pagājušā gada Saulkrastu novada pašvaldība piedalās programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

Projekta mērķis radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē, tajā skaitā bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varētu dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Lai īstenotu projektu, kā arī lai Saulkrastu sociālajam dienestam izveidotu mūsdienu prasībām atbilstošas darba telpas un vidi, tuvāko gadu laikā plānots uzbūvēt ēku, kurā kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai mājvietu rastu dienas aprūpes centrs un Sociālais dienests.

Līdz ar to uzsākta būvprojekta izstrāde dienas aprūpes centra un Saulkrastu sociālā dienesta ēkai Stirnu ielā 23a. Būvprojektu izstrādā SIA “Sestais stils, kas veiks arī autoruzraudzību būvniecības laikā. Būvprojektu plānots pabeigt līdz nākamā gada maijam. Ēkas būvdarbus plānots uzsākt nākamā gada rudenī.